logo empresa ENERGIES SOLARS ARMENGOL  
Aprofitament de les energies locals, netes i econòmiques.


ENERGIA HIDRÀULICASolar tèrmicaEnergia hidràulica.

A zones properes a un curs d'aigua es pot aprofitar l'energia abundant i autòctona associada a la seva circulació natural.

Si l'aigua és constant durant l'any es pot disposar d'electricitat només amb l'energia de l'aigua, en cas que hi hagi algun període de l'any en que no es disposa de l'aigua, les instal.lacions es complementen amb un camp de plaques fotovoltaiques (per aprofitar l'energia solar) o una turbina eòlica. Segons quina sigui l'energia complementària més abundant a la zona.

Estudi i muntatge d'instal.lacions adaptades a les condicions del lloc i a les necessitats energètiques de l'emplaçament.


ArietAriet hidràulic.


Instal·lació d'ariets hidràulics pel bombeig d´aigua. Aquests sistemes s'utilitzen des de l'antiguitat per pujar aigua d'un punt a un altre situat a una altura superior. Funcionen sense cap altra energia que la propia energia hidràulica, sempre que aquesta tingui un cabal constant i un cert desnivell.Pàgina principal