logo empresa ENERGIES SOLARS ARMENGOL  
Aprofitament de les energies locals, netes i econòmiques.


ESTUFES TÈCNIQUES DE PÈL·LET O LLENYAestufa pèl.lets

Estufes de pèl·lets, automàtiques, permeten programar el funcionament al llarg del dia, i s'encenen i s'apaguen soles. Dipòsit incorporat de pèl·lets que permet moltes hores d'autonomia.

Diferents models,  distribució del calor generat produint aire calent, o produint aigua calenta que es distribueix mitjançant un circuit de radiadors. Diferents potències, amb capacitat d'escalfar fins a 200m2.

Elevats rendiments de la combustió propers al 90%, només es perd un 10% de l'energia per la xemeneia.
Edilkamin tania
Exemple d'un cas real (any de la instal·lació 2009).

Substitució d'una antiga estufa de gasoil que servia per escalfar un pis d'uns 80m2, per una estufa de pèl·lets de 12kw,
el cost del consum anual de gasoil era d'uns 1400€.

El cost total de la instal.lació va ser d'uns 4.000€, li vam tramitar l'ajuda a les energies renovables ofertes per l'ICAEN, l'ajuda concedida va ser d'uns 1000€. El cost del consum de pèl·lets després del primer any de funcionament ha estat d'uns 500€.

Per tant, el client haurà recuperat el cost de la instal·lació en menys de 3,5 anys:

Anys amortització=(cost estufa - ajuda ICAEN) / (cost anual gasoil - cost actual anual pellets)=
=(4000 - 1000) / (1400 - 500) = 3,33 anys.

A més del tema econòmic:

-El client ha aconseguit una millor temperatura a l'ambient respecte l'antiga estufa de gasoil.
-Eliminar la incomoditat de les recàrregues de gasoil a l'estufa, pudors, brutícia, etc..., per un sistema còmode com són els sacs de 15kg de pèl·lets, amb una olor agradable de fusta, nets etc...
Les nostres instal·lacions les realitzem amb aparells Edilkamin i La Nordica Extraflame.


Pàgina principal