logo empresa ENERGIES SOLARS ARMENGOL  
Aprofitament de les energies locals, netes i econòmiques.


LLARS DE FOC TECNOLÒGIQUESllar de foc


Llars de foc tecnològiques de llenya que permeten gaudir al màxim del foc, i al mateix temps poden convertir-se en l'alternativa ecològica als sistemes de calefacció convencionals. Rendiments de combustió elevats superiors al 75%.

Diferents models que produeixen aire calent o escalfen aigua. Diferents possibilitats per trobar la millor solució en cada situació.

Alguns dels aparells permeten escalfar superfícies superiors als 250m2.Exemple d'un cas real:

Muntatge d'una llar de foc tecnològica per ajudar a una calefacció de gasoil en una vivenda aïllada.

La vivenda gastava uns 2.000 litres de gasoil a l'any per a la calefacció de la vivenda, i uns 500 litres de gasoil per a produir l'aigua calenta sanitària. Amb el muntatge d'una llar de foc tecnològica, cremant 4,5 tones de llenya d'alzina amb dos anys de secatge, s'aconsegueix estalviar els 2.000 litres de gasoil, aconseguint un estalvi de diners a l'any considerant que la llenya s'ha de comprar: d'uns 1.000€ a l'any. Suposant que s'aconsegueix l'ajuda de l'ICAEN i considerant que el preu del gasoil no pugi el seu cost en els propers anys (cosa bastant improvable), amb menys de 5 anys queda recuperat el cost del muntatge de la instal·lació.

Una altra solució al cas anterior, si es volgués estalviar el 100% del gasoil, es podria realitzar muntant una llar de foc tecnòlogica per escalfar aigua, i una instal·lació d'energia solar tèrmica, d'aquesta manera els períodes en que no es fa foc, les plaques solars ja escalfarien l'aigua calenta sanitària. En aquest cas, el cost de tot el conjunt és més elevat, però amb poc més de 5 anys, quedaria amortitzat el cost de la instal·lació considerant les mateixes condicions que el cas anterior.

La vida d'aquests aparells donada la seva construcció, i la possibilitat de canviar les peces més exposades al foc, pot ser tranquil·lament superior als 30 anys.

Les nostres instal·lacions les realitzem amb aparells del fabricant Edilkamin i La Nordica-Extraflame.


Pàgina principal