logo empresa ENERGIES SOLARS ARMENGOL  
Aprofitament de les energies locals, netes i econòmiques.


ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA


SISTEMES SOLARS FOTOVOLTAICS CONNECTATS A LA XARXA ELÈCTRICA

FV red

Sistemes solars fotovoltaics que converteixen directament la radiació solar en energia elèctrica, la qual mitjançant un inversor pot ésser injectada a la xarxa.

L'energia generada es ven en la seva totalitat a la companyia subministradora a un preu primat, o bé, si és un edifici de gran consum l'energia pot ésser consumida directament al propi edifici (sistema que han d'incorporar alguns edificis de nova construcció segons la instrucció HE-5 del Codi Tècnic de l'Edificació).

Els nostres sistemes estan dissenyats per obtenir la màxima rendibilitat, tant econòmica com energètica.

No dubti a demanar un càlcul personalitzat al seu cas.


INSTAL.LACIONS D'AUTOPRODUCCIO I US DIRECTE DE L'ENERGIA GENERADA.


A partir del 2015 les instal·lacions d'autoproducció i us directe de l'energia generada, són perfectament viables tant a nivell tècnic com a nivell econòmic, amb el simple estalvi d'electricitat que no comprem a la companyia subministradora i que ens subministra el sol, la inversió es recupera amb uns terminis molt raonables comparat amb la vida útil de les instal·lacions. A nivell mediambiental: simplement utilitzem el sol que ens arriba a un terrat, teulada, pati etc... Tot perfecte, excepte la normativa que s'han d'acollir aquestes instal·lacions, on l'estat, només treu esborranys, i no acaba de treure la normativa definitiva, frenant que es pugui simplement utilitzar el sol. Si finalment canvia el gobern o es decideixen a aprovar una normativa, estem preparats per realitzar aquest tipus d'instal·lacions.SISTEMES SOLARS FOTOVOLTAICS PER A INSTAL·LACIONS AÏLLADES DE LA XARXA ELÈCTRICA

Fotovoltaica aïllada

Sistemes solars fotovoltaics per disposar d'energia elèctrica allà on la xarxa elèctrica no arriba, és poc fiable o no interessa utilitzar-la. Aquests sistemes es poden ajudar d'un minigenerador eòlic o hidràulic en funció de les condicions del lloc o bé amb un generador alimentat per combustibles fòssils.

Sistemes complets per a vivendes aïllades, des de la instal·lació fotovoltaica fins a la instal·lació elèctrica.

Sistemes per alimentació d'antenes i similars, refugis de muntanya ubicats en zones llunyanes de la xarxa elèctrica.

Sistemes de bombeig d'aigua amb bombes de corrent continua sense bateries.

Sistemes decoratius de fonts i depuració d'aigua de basses o piscines.
Pàgina principal