logo empresa ENERGIES SOLARS ARMENGOL  
Aprofitament de les energies locals, netes i econòmiques.


ENERGIA SOLAR TÈRMICASolar tèrmicaProducció d'aigua calenta sanitària, calefacció, escalfament de piscines

Sistemes solars tèrmics amb tecnologia 100% solar, el seu funcionament no depèn de cap font d'energia exterior excepte la solar. L'electricitat necessària per al funcionament del control i les bombes es produeix amb un petit mòdul fotovoltaic. Tot el sistema és controlat per un sistema dissenyat especialment per treballar en corrent contínua de tensió variable, està basat en un microprocessador de 14bits i les dades de la instal·lació es mostren per una pantalla LCD integrada. Tot a un cost igual que els sistemes convencionals.

En funcionar sense electricitat de la xarxa elèctrica, la instal·lació s'amortitza més ràpid que els sistemes de circulació forçada o els drain-back i no és afectat per problemes de subministrament en la xarxa elèctrica.

Ens encarreguem de realitzar tota la instal·lació des del projecte (en cas que sigui necessari) fins a la posta en marxa i manteniment de les instal·lacions.

Realització d'estudis previs sobre la producció estimada d'energia solar anual i l'estalvi que això representa d'energia convencional, des del punt de vista econòmic (amortització inversió realitzada) i ambiental (estalvi d'emissions contaminants). Aquests documents serveixen juntament amb la factura de la instal·lació, per justificar la instal.lació de captadors per a la producció d'aigua calenta sanitària segons la instrucció HE-4 del Codi Tècnic de l'Edificació, que obliga a tota nova construcció a incorporar aquests sistemes.

També podem adaptar el sistema de control creat per Energies Solars Armengol SCP, autoalimentat amb energia fotovoltaica, a instal·lacions existents que depenen de la xarxa elèctrica per funcionar, amb un mínim de modificacions, aconseguint així una amortització més ràpida i poder tenir aigua calenta solar en cas d'apagada elèctrica.
Pàgina principal